ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม-งานExcellence Center

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ถึง 30 กันยายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 3 ตุลาคม 2557(3 ก.ย 57)
ดูรายละเอียด

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง(27 ส.ค - 5 ก.ย 57)
ดูรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา และสถานที่ของพนักงานราชการ (ตำแหน่งนายช่างเทคนิค) (10 ก.ย 57)
ดูรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา และสถานที่ของพนักงานราชการ ( 10 ก.ย 57)
ดูรายละเอียด

 

 

 

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อยา Memantine 10 mg และราคากลาง Memantine 10 mg.(19 - 29 ก.ย 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ พร้อมแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (8 - 18 ก.ย 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ พร้อมแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (15 - 25 ก.ย 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาอาหารผู้ป่วยปรุงสำเร็จครั้งที่ 2 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์( 17-22 ก.ย 57 )

ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน(TOR) อาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีธัญญา ครั้งที่ 2 (ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่ 1 ต.ค 57 - 30 ก.ย 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (8 - 18 ก.ย 57)

ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน(TOR) อาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีธัญญา(ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่ 1 ต.ค 57 - 30 ก.ย 58)

ดูข่าวย้อนหลัง

Facebook Srithanya

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top