- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ(ประกาศวันที่ 27 ม.ค 59)
ดูรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ประกาศวันที่ 25 ม.ค 59)
ดูรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ประกาศวันที่ 22 ม.ค 59)
ดูรายละเอียด

ดูข่าวย้อนหลัง

ประกาศ เรื่อง ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมชาย 1(27มค59)(ประกาศวันที่ 5 ก.พ 59)

ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางยา เวชภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ (3058) แบบใหม่(ประกาศวันที่ 5 ก.พ 59)

ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางยา เวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (3077) แบบใหม่(ประกาศวันที่ 5 ก.พ 59)

ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางยา เวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (3068) แบบใหม่(ประกาศวันที่ 5 ก.พ 59)

ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางยา เวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (3046) แบบใหม่(ประกาศวันที่ 5 ก.พ 59)

ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางยา เวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (3062) แบบใหม่(ประกาศวันที่ 5 ก.พ 59)

ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เวชภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ (3019) งบประมาณ 2559(ประกาศวันที่ 5 ก.พ 59)

ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (3018) งบประมาณ 2559(ประกาศวันที่ 5 ก.พ 59)

ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินราคากลาง(ซ่อมแซมหอผู้ป่วยพิเศษ ชาย 8)(ประกาศวันที่ 2 ก.พ 59)

ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (หลังคากายภาพ)(ประกาศวันที่ 2 ก.พ 59)

ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินราคากลาง(หญิง 8) (ประกาศวันที่ 2 ก.พ 59)

ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ผลิตสื่อ) (ประกาศวันที่ 2 ก.พ 59)

ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ทาสีร้านค้าสวัสดิการ) (ประกาศวันที่ 2 ก.พ 59)

ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ซ่อมห้องพิเศษตึกประสาท) (ประกาศวันที่ 2 ก.พ 59)

ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ซ่อมบ้านพัก) (ประกาศวันที่ 2 ก.พ 59)

ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (เช่าอุปกรณ์นิทรรศการ) (ประกาศวันที่ 2 ก.พ 59)

ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (จ้างขุดคลองฯ) (ประกาศวันที่ 2 ก.พ 59)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อยา Escitalopram 10 mg (ประกาศวันที่ 21 ม.ค 59) 

ประกาศ เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื้อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาลศรีธัญญา 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (ประกาศวันที่ 29 ต.ค 58)

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (ประกาศวันที่ 5 ต.ค 58)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย (ประกาศวันที่ 10 ก.ย 58)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนสุขภาพ (ประกาศวันที่ 10 ก.ย 58)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ (ประกาศวันที่ 9 ก.ย 58)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดรถ (งานยานพาหนะ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ประกาศวันที่ 9 ก.ย 58)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างถ่ายเอกสาร ของโรงพยาบาลศรีธัญญา (ครั้งที่ 2) (ประกาศวันที่ 9 ก.ย 58)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 3 - 8 กันยายน 2558)

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนสุขภาพ บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2558)

ประกาศประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่าง ๆ ของโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2558)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบอาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ (อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างทาสีอาคาร จำนวน 2 อาคาร

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเขื่อนรอบคูน้ำ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงพยาบาลศรีธัญญา

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างถ่ายเอกสาร ของโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องการเงินและบัญชี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ และวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ประกาศวันที่ 24 ก.ค. 58

ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศ เรื่อง ประกาศ(ล้างเครื่องปรับอากาศ)

ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์

ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องการเงินและบัญชี โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 20 ก.ค. 58 - 23 ก.ค. 58

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนรอบคูน้ำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10 ปีงบประมาณ 2559 ประกาศ 20 พ.ย 58

ดูรายละเอียด โครงการ PG 10 (แนบใบสมัคร )
ดูรายละเอียด แผ่นพับPG10

แบบฟอร์มโรคจิตปี59(PSY/59) ประกาศ 11 พ.ย 58 

แบบฟอร์มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (SMDD) ประกาศ 11 พ.ย 58 

ต้อนรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 34

ต้อนรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 34

สาระสุขภาพจิต 28 มกราคม 2559
ฝ่ายฝึกอบรม โรงพยาบาลศรีธัญญา ให้การต้อนรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 34 จำนวน 100 ท่าน มาดูงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรวมถึงการศึกษาขั้นต...
Readmore
โครงการสร้าง Bike Lane ในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข

โครงการสร้าง Bike Lane ในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข

27 มกราคม 2559
บุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับกรมอนามัย และสำนักงานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ จัดเวทีแลกเ...
กิจกรรมรณรงค์การทบทวนความเสี่ยงในโรงพยาบาล

กิจกรรมรณรงค์การทบทวนความเสี่ยงในโรงพยาบาล

26 มกราคม 2559
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ แพทย์หญิงนฤมล จินตพัฒนากิจ...
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด

25 มกราคม 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานในรอบปี...

Facebook Srithanya

ค้นหาภายใน

ค้นหาภายนอก

Loading

ค้นหาภายในหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

37818

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top