ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา(เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง)(17 ต.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 3 รายการ พร้อมแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(30 ก.ย. 57 - 10 ต.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 22 รายการ พร้อมแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(26 ก.ย. 57 - 6 ต.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อยา Memantine 10 mg และราคากลาง Memantine 10 mg.(22 ก.ย. 57 - 2 ต.ค. 57)

ดูข่าวย้อนหลัง

รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556

Facebook Srithanya

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top