ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือแนวทางการรักษาทันตกรรมผู้ป่วยจิตเวช

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) (29 ต.ค. 57)
ดูรายละเอียด

โครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต ชุมชน
ดูรายละเอียด

รับสมัครการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557(16 ต.ค 57)
ดูรายละเอียดโครงการ PG 9 (แนบใบสมัคร )
ดูรายละเอียดแผ่นพับPG 9

 

 

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา(30 ต.ค 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 รายการ(29 ต.ค 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อยา Olanzapine 10 mg และยา Olanzapine 5 mg พร้อมแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(22 ต.ค - 3 พ.ย 57)

ดูข่าวย้อนหลัง

รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556

Facebook Srithanya

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top