- ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ(ประกาศวันที่ 27 เม.ย 59)
ดูรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง(ประกาศวันที่ 25 เม.ย 59)
ดูรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุช(ประกาศวันที่ 19 เม.ย 59)
ดูรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาพนักงานกระทรวงตำแหน่งพนักงานบริการ(ประกาศวันที่ 08 เม.ย 59)
ดูรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานขับรถ 22(ประกาศวันที่ 31 มี.ค 59)
ดูรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวง- สาธาณรสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ประกาศวันที่ 22 มี.ค 59)
ดูรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำหน้าที่ขับรถยนต์) (ประกาศวันที่ 17 มี.ค 59)
ดูรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1และมีสิทธิ์ได้รับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก (ประกาศวันที่ 1 มี.ค 59)
ดูรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวง พชล.และพัสดุ(ประกาศวันที่ 23 ก.พ 59)
ดูรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล(ประกาศวันที่ 23 ก.พ 59)
ดูรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (ประกาศวันที่ 15 ก.พ 59)
ดูรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (ประกาศวันที่ 15 ก.พ 59)
ดูรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก(ประกาศวันที่ 09 ก.พ 59)
ดูรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ(ประกาศวันที่ 27 ม.ค 59)
ดูรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ประกาศวันที่ 25 ม.ค 59)
ดูรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ประกาศวันที่ 22 ม.ค 59)
ดูรายละเอียด

ดูข่าวย้อนหลัง

ประกาศ เรื่อง ตารางราคากลาง ทั้งหมด (ประกาศอัพเดตวันที่ 27 เม.ย 59)

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับคัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา(ประกาศวันที่ 19 เม.ย 59)

ประกาศ สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ(ประกาศวันที่ 11 เม.ย 59)

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ประกาศวันที่ 24 มี.ค 59)

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ(ประกาศวันที่ 01 มี.ค 59)

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2)(ประกาศวันที่ 26 ก.พ. 59)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนรอบคูน้ำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อยา Escitalopram 10 mg (ประกาศวันที่ 21 ม.ค 59) 

ประกาศ เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื้อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาลศรีธัญญา 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (ประกาศวันที่ 29 ต.ค 58)

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (ประกาศวันที่ 5 ต.ค 58)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย (ประกาศวันที่ 10 ก.ย 58)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนสุขภาพ (ประกาศวันที่ 10 ก.ย 58)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ (ประกาศวันที่ 9 ก.ย 58)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดรถ (งานยานพาหนะ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ประกาศวันที่ 9 ก.ย 58)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างถ่ายเอกสาร ของโรงพยาบาลศรีธัญญา (ครั้งที่ 2) (ประกาศวันที่ 9 ก.ย 58)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 3 - 8 กันยายน 2558)

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนสุขภาพ บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2558)

ประกาศประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่าง ๆ ของโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2558)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบอาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ (อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างทาสีอาคาร จำนวน 2 อาคาร

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเขื่อนรอบคูน้ำ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงพยาบาลศรีธัญญา

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างถ่ายเอกสาร ของโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องการเงินและบัญชี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ และวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ประกาศวันที่ 24 ก.ค. 58

ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศ เรื่อง ประกาศ(ล้างเครื่องปรับอากาศ)

ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์

ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องการเงินและบัญชี โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 20 ก.ค. 58 - 23 ก.ค. 58

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนรอบคูน้ำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10 ปีงบประมาณ 2559 ประกาศ 20 พ.ย 58

ดูรายละเอียด โครงการ PG 10 (แนบใบสมัคร )
ดูรายละเอียด แผ่นพับPG10

แบบฟอร์มโรคจิตปี59(PSY/59) ประกาศ 11 พ.ย 58 

แบบฟอร์มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (SMDD) ประกาศ 11 พ.ย 58 

งานสงกรานต์ ประจำปี 2559

งานสงกรานต์ ประจำปี 2559

สาระสุขภาพจิต 12 เมษายน 2559
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 นำคณะบุคลากรร่วมพิธีเปล...
Readmore
แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

11 เมษายน 2559
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญามอบหมายให้นายศักดิ์สวัสดิ์ จันทรศักดิ์...
เดิน-วิ่ง รถไฟสายสุขภาพ

เดิน-วิ่ง รถไฟสายสุขภาพ

07 เมษายน 2559
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญามอบหมายให้ประธานชมรมกีฬาโรงพยาบาลศรีธั...
งานกาชาด ประจำปี2559

งานกาชาด ประจำปี2559

06 เมษายน 2559
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายทีมต้อนรับสาวสวยหนุ่มหล่อ โรงพย...

Facebook Srithanya

จำนวนผู้เข้าชม

53064

ค้นหาภายในหน่วยงาน

Loading

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top