- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ประกาศวันที่ 27 พ.ย 58)
ดูรายละเอียด

ดูข่าวย้อนหลัง

ประกาศ เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื้อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาลศรีธัญญา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (ประกาศวันที่ 29 ต.ค 58)

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (ประกาศวันที่ 5 ต.ค 58)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย (ประกาศวันที่ 10 ก.ย 58) 

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนสุขภาพ (ประกาศวันที่ 10 ก.ย 58)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ (ประกาศวันที่ 9 ก.ย 58)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดรถ (งานยานพาหนะ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ประกาศวันที่ 9 ก.ย 58)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างถ่ายเอกสาร ของโรงพยาบาลศรีธัญญา (ครั้งที่ 2) (ประกาศวันที่ 9 ก.ย 58)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 3 - 8 กันยายน 2558)

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนสุขภาพ บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2558)

ประกาศประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่าง ๆ ของโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2558)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบอาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศและเอกสารประกวดครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ (อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างทาสีอาคาร จำนวน 2 อาคาร

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเขื่อนรอบคูน้ำ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงพยาบาลศรีธัญญา

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างถ่ายเอกสาร ของโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องการเงินและบัญชี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ และวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ประกาศวันที่ 24 ก.ค. 58

ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศ เรื่อง ประกาศ(ล้างเครื่องปรับอากาศ)

ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์

ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องการเงินและบัญชี โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 20 ก.ค. 58 - 23 ก.ค. 58

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนรอบคูน้ำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10 ปีงบประมาณ 2559 ประกาศ 20 พ.ย 58

ดูรายละเอียด โครงการ PG 10 (แนบใบสมัคร )
ดูรายละเอียด แผ่นพับPG10

แบบฟอร์มโรคจิตปี59(PSY/59) ประกาศ 11 พ.ย 58

แบบฟอร์มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (SMDD) ประกาศ 11 พ.ย 58

ความสุขถ้ารู้จักแบ่งปัน...จะทวีคูณเป็นสองเท่า

ความสุขถ้ารู้จักแบ่งปัน...จะทวีคูณเป็นสองเท่า

สาระสุขภาพจิต 23 พฤศจิกายน 2558
นิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการแบ่งปันวันหยุด มาร่วมทำกิจกรรมเล่นกีตาร์ ร้องเพลงกับผู้ป่วยเพื่อผ่อนคลายและนำก๋วยเตี๋ยว ขน...
Readmore
ความสุขจะเพิ่มขึ้น...เมื่อเราแบ่งปัน!!

ความสุขจะเพิ่มขึ้น...เมื่อเราแบ่งปัน!!

17 พฤศจิกายน 2558
คุณจารุณี อินทราราม นำทอดมันจำนวน 7 กิโล มาเลี้ยงผู้ป่วยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและคุณปุณิกา เกวียกกุ...
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ณ.วัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ณ.วัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี

16 พฤศจิกายน 2558
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ณ.วัดเชิง...
เรื่องดี...ดี สัปดาห์ที่ผ่านมา

เรื่องดี...ดี สัปดาห์ที่ผ่านมา

09 พฤศจิกายน 2558
คุณเพ็ญประภา เกื้อชาติ นำอาหารมาเลี้ยงผู้ป่วย ได้แก่ แกงจืดหัวผักกาดสด แอปเปิ้ล สาลี่ คุณศิรามนตร์...

Facebook Srithanya

ค้นหาภายใน

ค้นหาภายนอก

Loading

ค้นหาภายในหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

26754

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top