ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม-งานExcellence Center

ประกาศ รับสมัครงานพนักงานราชการ (22 ก.ค. 57)
ดูรายละเอียด

 

 

 

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ พร้อมแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(30 ก.ค - 13 ส.ค 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ พร้อมแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(24 ก.ค - 4 ส.ค 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของโรงพยาบาลศรีธัญญา พร้อมแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(23 ก.ค - 4 ส.ค 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปี 2558 (23 ก.ค - 6 ส.ค 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อยา 6 รายการ พร้อมแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (21 ก.ค - 31 ก.ค 57)

ดูข่าวย้อนหลัง

รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556

Go to top