ข่าวประชาสัมพันธ์

- คู่มือแนวทางการรักษาทันตกรรมผู้ป่วยจิตเวช

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯและเลขประจำตัวสอบ (21 ม.ค - 27 ม.ค. 58)
ดูรายละเอียด

ดูข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 29 ม.ค 58 (29 ม.ค - 10 ก.พ 58)

ประกาศ เรื่อง ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 28 ม.ค 58 (27 ม.ค - 6 ก.พ 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค 58 (21 ม.ค - 2 ก.พ 58)

ดูข่าวย้อนหลัง

รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556

Facebook Srithanya

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top