ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อยา Olanzapine 10 mg และยา Olanzapine 5 mg พร้อมแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(22 ต.ค - 3 พ.ย 57)

ดูข่าวย้อนหลัง

รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556

Facebook Srithanya

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top