ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม-งานExcellence Center

ประกาศ รับสมัครงานพนักงานราชการ (22 ก.ค. 57)
ดูรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (26 มิ.ย 57)
ดูรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (26 มิ.ย 57)
ดูรายละเอียด

 

 

 

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อยา 6 รายการ พร้อมแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (21 ก.ค - 31 ก.ค 57)

ดูข่าวย้อนหลัง

รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556

Go to top