ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอรับบริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ดูรายละเอียดได้ที่นี่ ประกาศ 24 พ.ย 2557

- คู่มือแนวทางการรักษาทันตกรรมผู้ป่วยจิตเวช

- โครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต ชุมชน
ดูรายละเอียด

- รับสมัครการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557(16 ต.ค 57)
ดูรายละเอียดโครงการ PG 9 (แนบใบสมัคร )
ดูรายละเอียดแผ่นพับPG 9

ดูข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ย 57 (27 พ.ย 57)

ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ย 57 (26 พ.ย 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อยา Sertraline 50 mg,ยา Trihexyphenidyl 2 mg และยา Trihexyphenidyl 5 mg พร้อมแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย 57 (21 พ.ย - 1 ธ.ค 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย 57 (21 พ.ย - 1 ธ.ค 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคงคลัง ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (17 พ.ย - 27 พ.ย 57)

ดูข่าวย้อนหลัง

รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556

Facebook Srithanya

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top