ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม-งานExcellence Center

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา และสถานที่ของพนักงานราชการ ( 10 ก.ย 57)
ดูรายละเอียด

ประกาศ รับสมัครงานพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา (13 ส.ค - 20 ส.ค 57)
ดูรายละเอียด

 

 

 

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างถ่ายเอกสาร ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2558 พร้อมแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(19 ส.ค - 1 ก.ย 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(19 ส.ค - 22 ส.ค 57)

ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR)การประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 จำนวน 2 หลัง ของโรงพยาบาลศรีธัญญา(ในปีงบประมาณ 2557)

ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน(TOR) อาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีธัญญา(ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่ 1 ต.ค 57 - 30 ก.ย 58)

ดูข่าวย้อนหลัง

รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556

Go to top