Vinaora Nivo Slider 3.x

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพส่งเสริมสมรรถภาพผู้ป่วย

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558

ณ ริเวอร์ไรน์เพลส เซอวิส อพารทเม้นท์ จ.นนทบุรี

- รูปภาพในการประชุม

เอกสาร 100 ways to support recovery  โดย พญ,สมรัก

- แนวคิดและแนวทางการดำเนินงาน โดย อ.สุชาดา (ไฟล์มีปัญหา กำลังแก้ไข)

 

Srithanya Hospital