อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานแผนภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาลศรีธัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมตามแผนภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานแผนภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาลศรีธัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมตามแผนภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2559

สาระสุขภาพจิต 01 กันยายน 2559
  นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ฝ่าบบริหารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานแผนภาวะฉ...
Readmore
ร่วมทีมกระทรวงพม.ตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟบางซื่อ....

ร่วมทีมกระทรวงพม.ตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟบางซื่อ....

สาระสุขภาพจิต 01 กันยายน 2559
  จากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการจัดระเบียบให้กับบุคคลเร่ร่อนบริเวณสถานีรถไฟบางซื่อ โดยมีกระทรวงฯพม.เป็นแกนนำหลักและให้บูรณาการลงพื้น...
Readmore
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสู่สังคมผู้สูงอายุ กรมสุขภาพจิต

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสู่สังคมผู้สูงอายุ กรมสุขภาพจิต

01 กันยายน 2559
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสู...
รับป้าย  (Clean Food Good Taste)

รับป้าย (Clean Food Good Taste)

23 สิงหาคม 2559
  นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ฝ่ายโภชนาการ และคณะท...
รณรงค์ RMU

รณรงค์ RMU

23 สิงหาคม 2559
  นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้พญ.วรรณพักตร์ ...
รับทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์

รับทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์

23 สิงหาคม 2559
  นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา และคณะกรรมการมูลนิธิ รับมอบท...
เปิดตลาดน้ำโรงพยาบาลศรีธัญญา

เปิดตลาดน้ำโรงพยาบาลศรีธัญญา

23 สิงหาคม 2559
  นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดน้ำโรง...
สอบเทียบเครื่องมือ

สอบเทียบเครื่องมือ

23 สิงหาคม 2559
  นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายแพทย์สันติชัย&nbs...

Facebook Srithanya

จำนวนผู้เข้าชม

80850

ค้นหาภายในหน่วยงาน

Loading

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top