ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลศรีธัญญา ครั้งที่ 2/2563

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
เป็นประธานการประชุมคณะกรรม
การบริหารโรงพยาบาลศรีธัญญา 
ครั้งที่ 2/2563ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรฯ ชั้น 4
อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียแพท
ยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

214387

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top