โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง
การบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายคมสันต์ ชิดเชื้อ ประธานคณะกรรมการควบคุมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นประธานการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์เชิงป้องกัน ในวันพุธที่
29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมคลังเวชภัณฑ์ ชั้น 5
อาคารคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya   

จำนวนผู้เข้าชม

214386

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top