รับมอบถังขยะ ขนาด 60 ลิตร จำนวน 5 ชุด จากผู้แทนมูลนิธิไอวีแอล
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางโสภิณ เกตุหิรัญ หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม รับมอบถังขยะ ขนาด 60 ลิตร จำนวน 5 ชุด จากผู้แทนมูลนิธิไอวีแอล เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของโรงพยาบาลศรีธัญญาสำหรับใช้รองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ อาคารผู้ป่วยนอก OPD โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

215062

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top