การพัฒนาคุณภาพตามกระบวนการ Hospital Accreditation (HA) ครั้งที่ 1
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพตามกระบวนการ Hospital Accreditation (HA) ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางการเยี่ยมสำรวจ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya   

 

จำนวนผู้เข้าชม

215097

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top