1. ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                   รับชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ                                                 ครั้งที่ 19 ประจำปี 1563                                   Mentel Health in the COVID-19 Pandemic  จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Kardex Round 
                กิจกรรมเยียวยาจิตใจโรงเรียนอนุราช                               วันที่ 6 มีนาคม 2563  Aiternative medicine
 
        การประชุมวิชาการ โรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง         วันที่ 30 เมษายน 2564 ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ  

 

                       

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาจิตเวชศาสตร์

รายการ
ดาวน์โหลด
1.เรื่อง ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลับจิตแพทย์ฯ ปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1
DOWNLOAD
2.ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1
DOWNLOAD
3.ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาจิตแพทย์ฯปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 2
DOWNLOAD
4.ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 2
DOWNLOAD
5.ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทสภา เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 2
DOWNLOAD
6.ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยแพทย์ฯ ปีการศึกษาการฝึกอบรม 2563
DOWNLOAD
7.สาขา จิตเวชศาสตร์  ประกาศรายชื่อผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ ปี 2564 รอบที่ 1 ที่มีสิตธิ์เข้าสัมภาษณ์
DOWNLOAD

       

next
prev
Tuesday the 4th. - Templates Joomla