แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

                                                                                 

                        แพทย์หญิงกาญจนา  รัตนปรีดานันต์                               นายแพทย์กฤติน  พงษ์ประดิฐ

                                      ชื่อเล่น มุก                                                                     ชื่อเล่น โบ๊ท

 

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

                                                                 

                      นายแพทย์ภัทรพล ทวีวิกยการ                                  นายแพทย์สิริพงษ์ จงรักษ์

                                       ชื่อเล่น น้ำปั่น                                                              ชื่อเล่น ปัว

 

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

                                                  

                        นายแพทย์อานุภาพ ชัยยุทโธ                                    นายแพทย์ภาวัต อรุณเพ็ชร

                                       ชื่อเล่น ตูมตาม                                                            ชื่อเล่น เย้ง

 

 

Friday the 19th. - Templates Joomla