เลือกภาษา

Services after Official hours

 

   Clinic name

        Open

Time

  1

General Psychiatric Clinic

Monday - Friday

8.00 AM -4.00 PM

  2

Check-ups and treatments on neurological problems Clinic

Monday,Tuesday

8.00 -12.00 AM

  3

Child Psychiatric Adolescents Clinic

Tuesday, Wednesday

8.00 AM – 4.00 PM

  4

IQ growing upClinic

Tuesday, Wednesday

8.00 AM – 4.00 PM

  5

Fahsai Clinic(drug abuse Clinic)

Wednesday

1.00 - 4.00 PM

  6

Check-ups and treatments to the elderly Clinic

Thursday

8.00 - 12.00 AM

  7

Depression Clinic

Thursday

8.00 - 12.00 AM

  8

ClozapineClinic

Friday

8.00 - 12.00 AM

  9

Epilepsy Clinic

Thursday

(week1,3)

8.00 - 12.00 AM

 10

AlzheimerClinic

Thursday

(week 2,4)

8.00 - 12.00 AM

 11

Puern Arom Dee (Good humor friend)Clinic

Tuesday(week4)

1.00 – 4.00 PM

 12

Stress-reducing Clinic

Monday - Friday

8.30 AM- 4.30PM

 

จำนวนผู้เข้าชม

230040

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต วิทยาลัยพยาบาล       บรมราชชนนี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก              เฉียงเหนือ
โครงการอบรมแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ                      ราชการ สหกรณ์กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน      กรมสุขภาพจิต
ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต นโยบายเว็บไซต์ของรพ.ศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์                      บุคลากร

นโยบายคุกกี้

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้                    กล้องวงจรปิด

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา