////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

รายงานสถิติประจำปีต่างๆ  - เป็นรายงานแสดงสถิติประจำปีของโรงพยาบาลศรีธัญญาในปีนั้นๆ (นับตามปีงบประมาณของราชการไทยคือตุลาคมปีนั้น ถึงกันยายนปีถัดไป)

 

รายงานสถิติประจำปี 2553 - 2564
  ปี 2564  ======>Download ปี 2558 ======>Download
  ปี 2563 ======>Download ปี 2557 ======>Download
  ปี 2562 ======>Download ปี 2556 ======>Download
  ปี 2561======>Download ปี 2555 ======>Download
  ปี 2560 ======>Download ปี 2554 ======>Download
ปี 2565  ======>อยู่ระหว่างดำเนินการ ปี 2559 ======>Download ปี 2553 ======>Download

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

รายงานสถิติประจำเดือน (SAM)  เป็นรายงานสถิติทางการแพทย์ที่สำคัญ จำนวนผู้ป่วยนอก ใหม่ เก่า จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนกลุ่มโรคต่างๆ รวมทั้งยังทำเป็น 10 อันดับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในอีกด้วย  เปรียบเทียบเดือนปัจจุบันกับเดือนที่ผ่านมา                                                                                           

เดือน ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
มกราคม Download Download Download Download Download Download Download Download Download
กุมภาพันธ์ Download Download Download Download Download Download Download Download Download
มีนาคม Download Download Download

Download

Download Download Download Download Download
เมษายน Download Download Download Download Download Download Download Download  Download
พฤษภาคม Download Download Download Download Download Download Download Download  Download
มิถุนายน Download Download Download Download Download Download Download Download Download
กรกฏาคม Download Download Download Download Download Download Download Download NEW** Download
สิงหาคม Download Download Download Download Download Download Download Download
กันยายน Download Download Download Download Download Download Download Download  
ตุลาคม Download Download Download Download Download Download Download Download
พฤศจิกายน Download Download Download Download Download Download Download Download
ธันวาคม Download Download Download Download Download Download Download Download  

 SAM ราย 3 เดือน

เดือน ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564
ตุลาคม-ธันวาคม Download Download Download Download Download ปรับปรุงข้อมูล  
ตุลาคม-มีนาคม Download Download Download Download Download Download  
ตุลาคม-มิถุนายน Download Download Download Download Download Download  
ตุลาคม-กันยายน Download Download Download Download Download Download  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

สถิติที่สำคัญประจำปี 2560-2564 (update)

 stat2564