ประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารสุขภาพจิต

ประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารสุขภาพจิต

ภาพข่าวกิจกรรม 25 พฤศจิกายน 2565
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับ สำนักวิชาการสุขภาพจิต สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร...
Readmore
ต้อนรับคณะนิสิต สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้อนรับคณะนิสิต สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพข่าวกิจกรรม 25 พฤศจิกายน 2565
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คุณนุชนาถ ชัยเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับคณะนิสิต สาขาจิตวิทยาชุม...
Readmore
ประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 50

ประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 50

25 พฤศจิกายน 2565
      วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมจ...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

23 พฤศจิกายน 2565
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565คุณนุชนาถ ชัยเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาฝึกอบรมและวิเ...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

23 พฤศจิกายน 2565
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 คุณนุชนาถ ชัยเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม...
Kardex round ประชุมเชิงสหวิชาชีพ เพื่อการศึกษาและพัฒนาด้านวิชาการ

Kardex round ประชุมเชิงสหวิชาชีพ เพื่อการศึกษาและพัฒนาด้านวิชาการ

23 พฤศจิกายน 2565
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้แพ...
หอผู้ป่วยเปี่ยมพลังให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช รุ่นที่ 7

หอผู้ป่วยเปี่ยมพลังให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช รุ่นที่ 7

23 พฤศจิกายน 2565
ตามที่โรงพยาบาลศรีธัญญา แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ได้ทำ MOU กับกระทรว...
เข้ารับโล่ผู้มีอุปการะคุณงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565

เข้ารับโล่ผู้มีอุปการะคุณงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565

23 พฤศจิกายน 2565
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้แพท...

จำนวนผู้เข้าชม

230038

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต วิทยาลัยพยาบาล       บรมราชชนนี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก              เฉียงเหนือ
โครงการอบรมแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ                      ราชการ สหกรณ์กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน      กรมสุขภาพจิต
ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต นโยบายเว็บไซต์ของรพ.ศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์                      บุคลากร

นโยบายคุกกี้

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้                    กล้องวงจรปิด

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา