รับมอบเงินจากผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs14 ธนาคารออมสิน

รับมอบเงินจากผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs14 ธนาคารออมสิน

ภาพข่าวกิจกรรม 23 กันยายน 2565
นศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบเงินจากคุณอุทัย วุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SME...
Readmore
 รับมอบวัคซีนโมเดอร์นา จากโรงพยาบาลวิภาวดี

รับมอบวัคซีนโมเดอร์นา จากโรงพยาบาลวิภาวดี

ภาพข่าวกิจกรรม 21 กันยายน 2565
วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศรีธัญญา มอบหมายให้นายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รับมอบวัคซ...
Readmore
หอผู้ป่วยเปี่ยมพลัง ให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชรุ่นที่ 2

หอผู้ป่วยเปี่ยมพลัง ให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชรุ่นที่ 2

20 กันยายน 2565
  วันที่ 19 - 20 กันยายน 2565แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให...
พิธีรับประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทุบรี

พิธีรับประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัดนนทุบรี

19 กันยายน 2565
พิธีรับประกาศนียบัตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทุบรี วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 แพทย์หญิงมธ...
การบรรยาย เรื่อง Personallity Disorder

การบรรยาย เรื่อง Personallity Disorder

19 กันยายน 2565
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ แพทย...
Kardex round

Kardex round

15 กันยายน 2565
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นา...
การสัมมนา เรื่อง ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวช (Therapy Seminar)

การสัมมนา เรื่อง ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวช (Therapy Seminar)

14 กันยายน 2565
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศรีธัญญา มอบหมายให้ แพทย์...

จำนวนผู้เข้าชม

218342

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต วิทยาลัยพยาบาล       บรมราชชนนี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก              เฉียงเหนือ
โครงการอบรมแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ                      ราชการ สหกรณ์กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน      กรมสุขภาพจิต
ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต นโยบายเว็บไซต์ของรพ.ศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์                      บุคลากร

นโยบายคุกกี้

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้                    กล้องวงจรปิด

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา