ศึกษาดูงานสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา

ศึกษาดูงานสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา

สาระสุขภาพจิต 13 พฤษภาคม 2564
ศึกษาดูงานสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นางศุกภนิตย์ พลไพริ...
Readmore
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19

สาระสุขภาพจิต 11 พฤษภาคม 2564
นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจบุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิ...
Readmore
อธิบดีกรมสุขภาพจิต เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา

อธิบดีกรมสุขภาพจิต เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา

07 พฤษภาคม 2564
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งปฏิบ...
รับมอบเงินบริจาคจากนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ และครอบครัว

รับมอบเงินบริจาคจากนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ และครอบครัว

07 พฤษภาคม 2564
 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบเงินบริจาค...
อธิบดีกรมควบคุมโรคเข้าเยี่ยมชมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา

อธิบดีกรมควบคุมโรคเข้าเยี่ยมชมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา

06 พฤษภาคม 2564
  นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคเข้าเยี่ยมชมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพย...
เยี่ยมชมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา

เยี่ยมชมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา

06 พฤษภาคม 2564
  แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาร...
เยี่ยมชมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด - 19 โรงพยาบาลศรีธัญญา

เยี่ยมชมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด - 19 โรงพยาบาลศรีธัญญา

06 พฤษภาคม 2564
  นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค...
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีแก่บุคลากรกรมสุขภาพจิต

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีแก่บุคลากรกรมสุขภาพจิต

19 เมษายน 2564
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีแก่...

จำนวนผู้เข้าชม

216549

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top

IMG 8388