หอผู้ป่วยเปี่ยมพลัง ให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชรุ่นที่ 4

หอผู้ป่วยเปี่ยมพลัง ให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชรุ่นที่ 4

ภาพข่าวกิจกรรม 03 ตุลาคม 2565
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2565แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้หอผู้ป่วยเปี่ยมพลัง ให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชร...
Readmore
ประชุมขอเข้าเช่าพื้นที่โรงพยาบาลศรีธัญญาสำหรับการพัฒนาพืชสมุนไพร

ประชุมขอเข้าเช่าพื้นที่โรงพยาบาลศรีธัญญาสำหรับการพัฒนาพืชสมุนไพร

ภาพข่าวกิจกรรม 03 ตุลาคม 2565
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประชุมการขอเข้...
Readmore
ประชุมคณะกรรมการอาชีวอนามัย ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะกรรมการอาชีวอนามัย ครั้งที่ 3/2565

03 ตุลาคม 2565
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายแพท...
การอบรมจิตบำบัด Satir model

การอบรมจิตบำบัด Satir model

03 ตุลาคม 2565
ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ แพ...
ประชุมกับสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

ประชุมกับสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

03 ตุลาคม 2565
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานการประ...
มอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการฟื้นฟู รุ่นที่ 3

มอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการฟื้นฟู รุ่นที่ 3

03 ตุลาคม 2565
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ตามที่โรงพยาบาลศรีธัญญา แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล...
 ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่าวจิตเวช (บ้านสู่ฝัน)

ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่าวจิตเวช (บ้านสู่ฝัน)

03 ตุลาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นา...
Kardex round

Kardex round

03 ตุลาคม 2565
Kardex round วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา...

จำนวนผู้เข้าชม

218352

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต วิทยาลัยพยาบาล       บรมราชชนนี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก              เฉียงเหนือ
โครงการอบรมแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ                      ราชการ สหกรณ์กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน      กรมสุขภาพจิต
ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต นโยบายเว็บไซต์ของรพ.ศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์                      บุคลากร

นโยบายคุกกี้

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้                    กล้องวงจรปิด

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา