โครงการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมอง จิต สุข Brain Mind Mood และประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะบุคลากรสาธารณสุขเพื่อขยายบริการการดูแลความปลอดภัยและความทนในการใช้น้ำมันกัญชา สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน

โครงการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมอง จิต สุข Brain Mind Mood และประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะบุคลากรสาธารณสุขเพื่อขยายบริการการดูแลความปลอดภัยและความทนในการใช้น้ำมันกัญชา สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน

สาระสุขภาพจิต 04 กรกฎาคม 2565
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
Readmore
งานมหกรรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล CQI

งานมหกรรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล CQI

สาระสุขภาพจิต 04 กรกฎาคม 2565
งานมหกรรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล CQI สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya
Readmore
โครงการเข้าพรรษา...พาสุขใจ หล่อเทียนเข้าพรรษา

โครงการเข้าพรรษา...พาสุขใจ หล่อเทียนเข้าพรรษา

04 กรกฎาคม 2565
โครงการเข้าพรรษา...พาสุขใจ หล่อเทียนเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์...
พิจารณาและกำหนดรายละเอียดพร้อมราคากลาง

พิจารณาและกำหนดรายละเอียดพร้อมราคากลาง

04 กรกฎาคม 2565
พิจารณาและกำหนดรายละเอียดพร้อมราคากลาง สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.sritha...
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีธัญญา ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีธัญญา ครั้งที่ 2/2565

04 กรกฎาคม 2565
  วันพุธที่ 29 มิประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีธัญญา ครั้งที่ 2/2565 นายน 2565 แพทย์หญิงมธุ...
ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565

04 กรกฎาคม 2565
  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานการปฐ...
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านและแปลผล EKG รุ่นที่ 3

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านและแปลผล EKG รุ่นที่ 3

04 กรกฎาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านและแปลผล EKG รุ่นที่ 3 สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fac...
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565

04 กรกฎาคม 2565
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เข้ารับการฉีด...

จำนวนผู้เข้าชม

218068

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top

IMG 8388