ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานโรงพยาบาลศรีธัญญา

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานโรงพยาบาลศรีธัญญา

สาระสุขภาพจิต 24 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานโรงพยาบาลศรีธ...
Readmore
อบรมเชิงปฏิบัติการ Update ACLS 2020 สถานการณ์โควิดระบาดในผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 3

อบรมเชิงปฏิบัติการ Update ACLS 2020 สถานการณ์โควิดระบาดในผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 3

สาระสุขภาพจิต 24 พฤษภาคม 2565
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ ศูนย์ ECT&CPR จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเฉพาะท...
Readmore
ลงเยี่ยมหอผู้ป่วยหญิง 8 หญิง 6 ชาย 5 และ ชาย 7

ลงเยี่ยมหอผู้ป่วยหญิง 8 หญิง 6 ชาย 5 และ ชาย 7

24 พฤษภาคม 2565
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศรีธัญญา พร้อมคณะผู้บร...
ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมบุคลากรสหวิชาชีพตามกรอบแนวคิดบริการฟื้นฟ

ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมบุคลากรสหวิชาชีพ ตามกรอบแนวคิดบริการฟื้นฟ

24 พฤษภาคม 2565
  ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดูแลฟื้นฟูผู้ใช้บริการที่มีอ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดูแลฟื้นฟูผู้ใช้บริการที่มีอ

24 พฤษภาคม 2565
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึก...
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง HA กับการบริหารการพยาบาล

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง HA กับการบริหารการพยาบาล

24 พฤษภาคม 2565
  ในระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา...
ประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการใช้เครื่องมือสำหรับฯ

ประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการใช้เครื่องมือสำหรับฯ

24 พฤษภาคม 2565
ประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการใช้เครื่องมือสำหรับฯ สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fa...
อบรมเชิงปฏิบัติการ Update ACLS 2020

อบรมเชิงปฏิบัติการ Update ACLS 2020

24 พฤษภาคม 2565
  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นป...

จำนวนผู้เข้าชม

218004

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top

IMG 8388