ครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลศรีธัญญา 80 ปี

ครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลศรีธัญญา 80 ปี

สาระสุขภาพจิต 24 มิถุนายน 2564
 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานในงานวันครบรอบก่อตั้งโรงพยาบาลศรีธัญญา ครบ 80 ปี โรงพยาบาลศรีธัญญา ในวัน...
Readmore
พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิชัยมงคล ประจำโรงพยาบาลศรีธัญญา

พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิชัยมงคล ประจำโรงพยาบาลศรีธัญญา

สาระสุขภาพจิต 24 มิถุนายน 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายคมสันต์ ชิดเชื้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการเป็นประธานในพิธีบวงสรวงศ...
Readmore
รับมอบเงินบริจาค จากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง รุ่น 10

รับมอบเงินบริจาค จากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง รุ่น 10

22 มิถุนายน 2564
  นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบเงินบริจา...
รับมอบเงินบริจาคเพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

รับมอบเงินบริจาคเพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

22 มิถุนายน 2564
  นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบเงินบริจา...
รับมอบอาหารพระราชทาน

รับมอบอาหารพระราชทาน

22 มิถุนายน 2564
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอ...
ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร

ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร

22 มิถุนายน 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางชาลิสา ชาญสวัสดิ์ พยาบาลว...
ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 ก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 ก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

22 มิถุนายน 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางชาลิสา ชาญสวัสดิ์ พยาบาลว...
รับมอบถุงกำลังใจพระราชทาน

รับมอบถุงกำลังใจพระราชทาน

22 มิถุนายน 2564
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเ...

จำนวนผู้เข้าชม

216692

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top

IMG 8388