ศูนย์พัฒนาคุณภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ

สาระสุขภาพจิต 25 มกราคม 2565
วันที่ 25 มกราคม 2565 นายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพ จัดอบรมเชิง...
Readmore
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในโรงพยาบาล

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในโรงพยาบาล

สาระสุขภาพจิต 25 มกราคม 2565
  ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2565 นายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นาย...
Readmore
ประชุม เตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข

ประชุม เตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข

24 มกราคม 2565
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโร...
อบรมเชิงปฏิบัติการ การศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล

อบรมเชิงปฏิบัติการ การศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล

24 มกราคม 2565
วันที่ 20 มกราคม 2565 นายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยา...
 รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ โรงพยาบาลศรีธัญญา จากสมาคมสโมสรนักลงทุน

รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ โรงพยาบาลศรีธัญญา จากสมาคมสโมสรนักลงทุน

24 มกราคม 2565
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบเงินบ...
อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเยี่ยมสำรวจภายใน และการสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง"

24 มกราคม 2565
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรง...

จำนวนผู้เข้าชม

217865

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top

IMG 8388