รับมอบเงินบริจาค จากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง รุ่น 10

รับมอบเงินบริจาค จากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง รุ่น 10

สาระสุขภาพจิต 22 มิถุนายน 2564
  นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบเงินบริจาค จากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมส...
Readmore
รับมอบเงินบริจาคเพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

รับมอบเงินบริจาคเพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

สาระสุขภาพจิต 22 มิถุนายน 2564
  นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบเงินบริจาค จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 1...
Readmore
รับมอบอาหารพระราชทาน

รับมอบอาหารพระราชทาน

22 มิถุนายน 2564
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอ...
ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร

ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร

22 มิถุนายน 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางชาลิสา ชาญสวัสดิ์ พยาบาลว...
ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 ก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 ก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

22 มิถุนายน 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางชาลิสา ชาญสวัสดิ์ พยาบาลว...
รับมอบถุงกำลังใจพระราชทาน

รับมอบถุงกำลังใจพระราชทาน

22 มิถุนายน 2564
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเ...
รับมอบเงินจาก อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ

รับมอบเงินจาก อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ

22 มิถุนายน 2564
รับมอบเงินจาก อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู...
รับมอบของจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

รับมอบของจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

21 มิถุนายน 2564
  นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบข้าวกล่อง...

จำนวนผู้เข้าชม

216685

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top

IMG 8388