จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเยี่ยมสำรวจภายใน และการสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเยี่ยมสำรวจภายใน และการสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

สาระสุขภาพจิต 12 มกราคม 2565
  วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (...
Readmore
พิธีส่งและรับมอบงาน เนื่องในโอกาสนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

พิธีส่งและรับมอบงาน เนื่องในโอกาสนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

สาระสุขภาพจิต 10 มกราคม 2565
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. โรงพยาบาลศรีธัญญาจัดพิธีส่งและรับมอบงาน ระหว่าง นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญ...
Readmore
 เข้าสวัสดีปีใหม่แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้บริหารกรมสุขภาพจิต

เข้าสวัสดีปีใหม่แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้บริหารกรมสุขภาพจิต

28 ธันวาคม 2564
วันที่ 28 ธันวาคม 2556 4 เวลา 11.30 น. นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นำคณะผ...
รับมอบเครื่องตรวจสมอง จำนวน 1 เครื่อง จากนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล PADA 6 ให้กับโรงพยาบาลศรีธัญญา

รับมอบเครื่องตรวจสมอง จำนวน 1 เครื่อง จากนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล PADA 6 ให้กับโรงพยาบาลศรีธัญญา

08 ธันวาคม 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส รอง...
มอบถุงปันสุข แก่ผู้ที่มารับบริการ และประชาชนทั่วไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

มอบถุงปันสุข แก่ผู้ที่มารับบริการ และประชาชนทั่วไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

03 ธันวาคม 2564
วันนี้ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 11.19 น. นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา&nb...
การประชุมทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และKPI โรงพยาบาลศรีธัญญา ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4/2564

การประชุมทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และKPI โรงพยาบาลศรีธัญญา ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4/2564

30 พฤศจิกายน 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานในการประชุมทบทวนกลยุทธ์ ตัวช...
การประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย การศึกษาความปลอดภัยและความทนต่อน้ำมันกัญชาในการรักษาอาการ BPSD

การประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย การศึกษาความปลอดภัยและความทนต่อน้ำมันกัญชาในการรักษาอาการ BPSD

26 พฤศจิกายน 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนิ...

จำนวนผู้เข้าชม

217849

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top

IMG 8388