บมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง จาก ร้านอาหารเพลินวาน

บมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง จาก ร้านอาหารเพลินวาน

สาระสุขภาพจิต 12 ตุลาคม 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ รับมอบข้าวกล่อง จ...
Readmore
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565

สาระสุขภาพจิต 12 ตุลาคม 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายแพทย์สันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็น...
Readmore
 mCatt ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอุทกภัยและผู้ป่วยจิตเวชและญาติ ณ จังหวัดสระบุรี

mCatt ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอุทกภัยและผู้ป่วยจิตเวชและญาติ ณ จังหวัดสระบุรี

11 ตุลาคม 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ทีม mCatt  ลงพื้นที่เยี...
รับมอบอาหารเพื่อเป็นกำลังใจในการปฎิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์

รับมอบอาหารเพื่อเป็นกำลังใจในการปฎิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์

08 ตุลาคม 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายธนยศ เทีย...
รับมอบส้มจากศาลแพ่งกรุงเทพใต้

รับมอบส้มจากศาลแพ่งกรุงเทพใต้

08 ตุลาคม 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการ และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นางศุกภนิต...
รับมอบบัตรเติมน้ำมันสำหรับรถบริการ รับ - ส่ง ผู้ป่วย จาก คุณกวิล สุคนธมาน ผู้อำนวยการ สำนักธุรกิจแฟรนไชส์ และพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รับมอบบัตรเติมน้ำมันสำหรับรถบริการ รับ - ส่ง ผู้ป่วย จาก คุณกวิล สุคนธมาน ผู้อำนวยการ สำนักธุรกิจแฟรนไชส์ และพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

08 ตุลาคม 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบบัตรเติมน้ำมัน จ...
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลทางคลินิก (Clinical Governance) ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลทางคลินิก (Clinical Governance) ครั้งที่ 3/2564

07 ตุลาคม 2564
ายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลท...
รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง จาก ร้าน คอระฆัง

รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง จาก ร้าน คอระฆัง

07 ตุลาคม 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นางสว่างจิตร วสุวัต กรรมการ...

จำนวนผู้เข้าชม

217200

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top

IMG 8388