พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีแก่บุคลากรกรมสุขภาพจิต

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีแก่บุคลากรกรมสุขภาพจิต

สาระสุขภาพจิต 19 เมษายน 2564
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563 เนื่องในว...
Readmore
 โครงการอบรมการฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวช สำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี)

โครงการอบรมการฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวช สำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี)

สาระสุขภาพจิต 02 เมษายน 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นางศุกภนิตย์ พลไพรินทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล เป็นประธานในพิธีปิ...
Readmore
ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2/4 ก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2/4 ก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

02 เมษายน 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางศุกภนิตย์ พลไพรินทร์ รองผ...
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบูรณาการระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบูรณาการระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน

02 เมษายน 2564
ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสร...
งาน World Bipolar Day “เปิดใจให้ไบโพลาร์” เนื่อง

งาน World Bipolar Day “เปิดใจให้ไบโพลาร์” เนื่อง

30 มีนาคม 2564
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน World Bipolar...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท ในเขตสุขภาพที่ 4

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท ในเขตสุขภาพที่ 4

30 มีนาคม 2564
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท ในเขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้...
ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาสื่อสาธารณะเรื่องกัญชาสู่ประชาชน

ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาสื่อสาธารณะเรื่องกัญชาสู่ประชาชน

30 มีนาคม 2564
ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาสื่อสาธารณะเรื่องกัญชาสู่ประชาชน สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www...
อบรมเชิงปฏิบัติการ Update ACLS 2020

อบรมเชิงปฏิบัติการ Update ACLS 2020

30 มีนาคม 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ Update ACLS 2020 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรพยาบาลศรีธัญญา มอบ...

จำนวนผู้เข้าชม

216488

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top

IMG 8388