พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรสำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรสำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

ภาพข่าวกิจกรรม 17 มกราคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรการอบรมโครงการบริการสุขภาพ...
Readmore
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Satir Model ในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Satir Model ในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา

ภาพข่าวกิจกรรม 17 มกราคม 2566
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Satir Model ในการพัฒนาศ...
Readmore
Kardex round ประชุมเชิงสหวิชาชีพ เพื่อการศึกษาและพัฒนาด้านวิชากา

Kardex round ประชุมเชิงสหวิชาชีพ เพื่อการศึกษาและพัฒนาด้านวิชากา

17 มกราคม 2566
วันที่ 16 มกราคม 2566 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้แพทย์หญิงสม...
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ครั้งที่ 2

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ครั้งที่ 2

17 มกราคม 2566
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการอบรมโครงการพ...
งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

06 ธันวาคม 2565
  วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายศูนย์...
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

06 ธันวาคม 2565
  วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธ...
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

06 ธันวาคม 2565
  วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร...
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารสุขภาพจิต

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารสุขภาพจิต

02 ธันวาคม 2565
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับ สำนักวิชาการสุข...

จำนวนผู้เข้าชม

230110

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต วิทยาลัยพยาบาล       บรมราชชนนี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก              เฉียงเหนือ
โครงการอบรมแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ                      ราชการ สหกรณ์กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน      กรมสุขภาพจิต
ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต นโยบายเว็บไซต์ของรพ.ศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์                      บุคลากร

นโยบายคุกกี้

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้                    กล้องวงจรปิด

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา