มอบถุงปันสุข แก่ผู้ที่มารับบริการ และประชาชนทั่วไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

มอบถุงปันสุข แก่ผู้ที่มารับบริการ และประชาชนทั่วไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สาระสุขภาพจิต 03 ธันวาคม 2564
วันนี้ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 11.19 น. นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา  นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีธัญญา มอ...
Readmore
การประชุมทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และKPI โรงพยาบาลศรีธัญญา ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4/2564

การประชุมทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และKPI โรงพยาบาลศรีธัญญา ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4/2564

สาระสุขภาพจิต 30 พฤศจิกายน 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานในการประชุมทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และKPI โรงพยาบาลศรีธัญญา ปีงบประมาณ 2565 ครั...
Readmore
การประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย การศึกษาความปลอดภัยและความทนต่อน้ำมันกัญชาในการรักษาอาการ BPSD

การประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย การศึกษาความปลอดภัยและความทนต่อน้ำมันกัญชาในการรักษาอาการ BPSD

26 พฤศจิกายน 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนิ...
อธิบดีกรมสุขภาพจิต เยี่ยมชมและให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ป่วยจิตเวช มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

อธิบดีกรมสุขภาพจิต เยี่ยมชมและให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ป่วยจิตเวช มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

26 พฤศจิกายน 2564
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เยี่ยมชมและให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ป่วยจิ...
รับมอบน้ำส้มยูซุ จากคุณอำพล ตันฑิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทฟู้ดสตาร์จำกัด

รับมอบน้ำส้มยูซุ จากคุณอำพล ตันฑิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทฟู้ดสตาร์จำกัด

26 พฤศจิกายน 2564
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพย...
การประชุมบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชสู่การนำไปปฏิบัติในพื้นที่เขตสุขภาพ

การประชุมบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชสู่การนำไปปฏิบัติในพื้นที่เขตสุขภาพ

25 พฤศจิกายน 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางศุกภนิตย์ พลไพลิน รองผู้อำ...
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบูรณาการระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบูรณาการระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

25 พฤศจิกายน 2564
ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสร...
สัมนาถอดรหัสนวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน 2564 และพิธีมอบโล่เกียรติคุณชุมนุมและบุคคลต้นแบบ ที่ช่วยขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน

สัมนาถอดรหัสนวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน 2564 และพิธีมอบโล่เกียรติคุณชุมนุมและบุคคลต้นแบบ ที่ช่วยขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน

24 พฤศจิกายน 2564
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานงานสัมนาถอดรหัสนวัตกร...

จำนวนผู้เข้าชม

217652

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top

IMG 8388