พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิวา เกิดแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล และคณะพยาบาลโรงพยาบาลศรีธัญญา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร ฯ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

33.jpg

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบและบริการสนับสนุนทางจิตใจและจิตสังคม สำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศ โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต และแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ชั้น 9 อาคารศรีธัญญา โรงพยาบาลศรีธัญญา
302406860 3278115945787492 7079598911461917795 n
 
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศนและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านร้านค้าสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสว่างจิตร วสุวัตร ชั้น 1 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา
297238419 3256526247946462 6122341566575508868 n
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต และแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศรีธัญญา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ นำเสนอผลงาน Laser Sleep Balance, Sleep Spa, VR 3 มิติ, EEG, Muscular muscle and stress muscle ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
301561567 3274663179466102 4599525402635847905 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลศรีธัญญา และศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 โดยมี แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิต ชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

296154881 3252283358370751 3038999638092556234 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

หมวดหมู่รอง

จำนวนผู้เข้าชม

230040

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต วิทยาลัยพยาบาล       บรมราชชนนี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก              เฉียงเหนือ
โครงการอบรมแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ                      ราชการ สหกรณ์กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน      กรมสุขภาพจิต
ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต นโยบายเว็บไซต์ของรพ.ศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์                      บุคลากร

นโยบายคุกกี้

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้                    กล้องวงจรปิด

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา