วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเงินสนับสนุนการปฏิบัติงาน (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับพนักงานของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 โรงพยาบาลศรีธัญญา

7

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya