ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก(CLT) จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงตามวิถีชีวิตใหม่ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

295059140 3248319365433817 5221318839963788654 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya