วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศนและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านร้านค้าสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสว่างจิตร วสุวัตร ชั้น 1 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา
297238419 3256526247946462 6122341566575508868 n
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลศรีธัญญา และศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 โดยมี แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิต ชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

296154881 3252283358370751 3038999638092556234 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ คณะกรรมการบ้านพัก จัดประชุมชี้แจงการเข้าพักอาศัยบ้านพัก โซน L1, L2 (แฟลตโสด) เพื่อจัดสรรบ้านพักให้แก่พยาบาลโสดตามที่ขึ้นทะเบียนขอบ้านพักไว้ จำนวน 44 ห้อง ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม

295011426 3247772538821833 3905482378579087243 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 
ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก(CLT) จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงตามวิถีชีวิตใหม่ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

295059140 3248319365433817 5221318839963788654 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

หมวดหมู่รอง

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา