ลำดับ    คลินิก         วัน เวลา
  1  คลินิกจิตเวชทั่วไป 

 จันทร์ - พฤหัสบดี

 ศุกร์

 08.00 -16.00 น.

 08.00 -12.00 น.

  2  คลินิกระบบประสาท  จันทร์  08.00 -12.00 น.
  3  คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  จันทร์ - ศุกร์  08.00 -16.00 น.
  4  คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ  อังคาร  08.00 -16.00 น.
  5  คลินิกฟ้าใส (ยาเสพติด)  พุธ  13.00 -16.00 น.
  6  คลินิกจิตเวชสูงอายุ  พฤหัสบดี  08.00 -12.00 น.
  7  คลินิกซึมเศร้า  พุธ  08.00 -12.00 น. 
  8  คลินิกโคลซาปีน  อังคาร  08.00 -12.00 น.
  9  คลินิกเพื่อนอารมณ์ดี  พฤหัสบดี  08.00 -12.00 น.
 10  คลินิกคลายเครียด  จันทร์ - ศุกร์  08.00 -12.00 น.
 

   หมายเหตุ   คลินิกลำดับที่ 2-9  ต้องนัดล่วงหน้าจึงจะสามารถใช้บริการได้ 

 

จำนวนผู้เข้าชม

217118

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top