รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

รายงานสถิติประจำปีต่างๆ  - เป็นรายงานแสดงสถิติประจำปีของโรงพยาบาลศรีธัญญาในปีนั้นๆ (นับตามปีงบประมาณของราชการไทยคือตุลาคมปีนั้น ถึงกันยายนปีถัดไป)

รายงานประจำปี 2563 (update)

Download

รายงานประจำปี 2557 Download

รายงานประจำปี 2562

Download รายงานประจำปี 2556 Download
รายงานประจำปี 2561 Download รายงานประจำปี 2555 Download
รายงานประจำปี 2560 Download รายงานประจำปี 2554 Download

รายงานประจำปี 2559

Download รายงานประจำปี 2553 Download
รายงานประจำปี 2558 Download    

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

รายงานสถิติประจำเดือน (SAM)  เป็นรายงานสถิติทางการแพทย์ที่สำคัญ จำนวนผู้ป่วยนอก ใหม่ เก่า จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนกลุ่มโรคต่างๆ รวมทั้งยังทำเป็น 10 อันดับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในอีกด้วย  เปรียบเทียบเดือนปัจจุบันกับเดือนที่ผ่านมา                                                                                           

เดือน ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
มกราคม Download Download Download Download Download Download Download  Download
กุมภาพันธ์ Download Download Download Download Download Download Download  Download
มีนาคม Download Download Download

Download

Download Download Download  Download
เมษายน Download Download Download Download Download Download Download  Download
พฤษภาคม Download Download Download Download Download Download Download  Download
มิถุนายน Download Download Download Download Download Download Download  Download
กรกฏาคม Download Download Download Download Download Download Download  Download
สิงหาคม Download Download Download Download Download Download Download  Download
กันยายน Download Download Download Download Download Download Download  
ตุลาคม Download Download Download Download Download Download Download  
พฤศจิกายน Download Download Download Download Download Download Download  
ธันวาคม Download Download Download Download Download Download Download  

 SAM ราย 3 เดือน

เดือน ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564
ตุลาคม-ธันวาคม Download Download Download Download Download ปรับปรุงข้อมูล  
ตุลาคม-มีนาคม Download Download Download Download Download Download  
ตุลาคม-มิถุนายน Download Download Download Download Download Download  
ตุลาคม-กันยายน Download Download Download Download Download Download  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

สถิติที่สำคัญประจำปี 2559-2563 (New-update)

 

 

 

 

สถิติที่สำคัญประจำปี 2560

 

สถิติที่สำคัญประจำปี 2559

 

สถิติที่สำคัญประจำปี 2558

 

สถิติที่สำคัญประจำปี 2557

สถิติที่สำคัญประจำปี 2556

 

 

 

 

 

 
 

 

จำนวนผู้เข้าชม

217119

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top