วันที่ 3 พ.ค.65 ฉีดวัคซีน HBV ให้แก่บุคลการโรงพยาบาลศรีธัญญา ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา
279940005 3189157201350034 8625390486030381405 n
 
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานโครงการอบรม โคริงกะ ดอกไม้จัดใจ ณ ห้องประชุม Recovery ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีธัญญา
279930170 3187741924824895 8571872793423129235 n
การพัฒนาระบบบริบาลโดยเภสัชกร
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางศุกภนิตย์ พลไพรินทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล เป็นประธานการประชุมโครงการ การพัฒนาระบบบริบาลโดยเภสัชกรด้านการให้คำปรึกษาในการใช้ยาจิตเวชและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเพื่อการฟื้นคืนสู่สุขภาวะ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาจิตเวชสำหรับเภสัชกร โดยบูรณาการกับแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ชั้น 2 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา
279557209 3184497018482719 8925273525463575187 n
 
โรงพยาบาลศรีธัญญาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานจัดกิจกรรมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวทางที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจาก พระราชปณิธาน พระราชดำริ พระราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ณ อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น ๑ โรงพยาบาลศรีธัญญา
279889275 3187707654828322 1288552490099811180 n
 
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุแบบองค์รวม เขตสุขภาพที่ 4 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ การดูแลสังคม จิตใจผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา
278975041 3182948731970881 1679772697455441042 n

หน้าที่ 1 จาก 197

จำนวนผู้เข้าชม

218003

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top