นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบเงิน สนับสนุน จาก ธนาคารออมสิน เพื่อจัดตั้งหอผู้ป่วย Cohort Ward ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ชั้น 1 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

4

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

จำนวนผู้เข้าชม

217120

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top