นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายแพทย์สันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน รับมอบ Face shield จำนวน 80 ชิ้น จาก “เพื่อนช่วยเพื่อน” เตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 44 (ตอ.44 มศ.5 รุ่นสุดท้าย) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

747340

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

จำนวนผู้เข้าชม

217199

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top