นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
รับมอบอาหาร จำนวน 70 กล่อง จากพลโทพจน์ เพื่องฟู ดร.เกณิกา เพื่องฟู คุณประกายดาว โกมลภิส และเพื่อนๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันศุกร์ที่ 3 กันยาน 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

747376

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

จำนวนผู้เข้าชม

217865

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top