นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาล มอบหมายให้ นายคมสันต์ ชิดเชื้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ เป็นผู้แทนรับมอบเงินจาก สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2564 ณ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา อาคารหลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

AVS 4616

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

จำนวนผู้เข้าชม

217199

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top