นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ ทพญ.สุจิมนต์ พรหมประดิษฐ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ และศูนย์พัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน พร้อมด้วยทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงพยาบาล วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ณโรงพยาบาลศรีธัญญา

750449

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

จำนวนผู้เข้าชม

217199

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top