นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นางพเยาว์ บัวรุ่ง เลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบ
ข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง จากร้าน คอ ระฆังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด –19 ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา
770949

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

จำนวนผู้เข้าชม

218003

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top