นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง จาก บริษัท โพลีพลาสติก จำกัด และนพ.ธณัฐ-ทพ.ธนิศร์ จิรบันดาลสุข กรรมการผู้จัดการ ศูนย์แพทย์อ๊อคซิแคร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาล ศรีธัญญา ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

771817

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

จำนวนผู้เข้าชม

218004

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top