นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
รับมอบข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง จากนพ.ธณัฐ - ทพ.ธนิศร์ จิรบันดาลสุข กรรมการผู้จัดการ ศูนย์แพทย์อ๊อคซิแคร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

948057

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya