นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ทีม mCatt  ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอุทกภัยและผู้ป่วยจิตเวชและญาติ
โดยประเมินสุขภาพจิตด้วย smart pulse และฝึก Breathing excercise สำหรับเคสที่มีระดับความเครียดสูง พร้อมให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิต และรายงานแพทย์
เพื่อให้การรักษาสำหรับเคสที่มีภาวะซึมเศร้าสูง พร้อมส่งต่อพื้นที่ดูแลต่อเนื่อง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 21 ราย ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 25564 ณ จังหวัดสระบุรี

775125

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya