นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายแพทย์สันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยได้รับเกียรติจากนางสาวรัชนี ทีปประสาน ผู้อำนวยการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564
ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา
1

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

จำนวนผู้เข้าชม

218003

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top