นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง จาก ร้านอาหารเพลินวาน พาณิชย์ วันที่ 11 , 12 และ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา
954986

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya