นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางศุกภนิตย์ พลไพรินทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล รับมอบเครื่องดื่มน้ำผลไม้ จำนวน 150 ขวด จากศาลปกครอง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

779860

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya