ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบูรณาการระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา
803527

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

จำนวนผู้เข้าชม

217865

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top