นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางศุกภนิตย์ พลไพลิน รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล เป็นประธาน การประชุมบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชสู่การนำไปปฏิบัติในพื้นที่เขตสุขภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลศรีธัญญา
803303

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

จำนวนผู้เข้าชม

217865

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top