แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมรับมอบน้ำส้มยูซุ จากคุณอำพล ตันฑิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทฟู้ดสตาร์ จำกัด จำนวน 1,000 ลัง (24,000 ขวด) ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ชั้น 1 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

5

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya