แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เยี่ยมชมและให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ป่วยจิตเวช มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา และคณะกรรมการมูลนิธิร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

3

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya