ในวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ จัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปี งบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 13 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการเก่า โรงพยาบาลศรีธัญญา
289657931 3224449714487449 8052255222655954912 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya