วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตบำบัด จัดประชุมบรรยาย เรื่องสติบำบัด โดยมีนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียร แพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

289619518 3224475987818155 333953757236577444 n

 

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya