วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีธัญญา
290877109 3229912543941166 9068807314422579935 n

จำนวนผู้เข้าชม

218119

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา