โครงการเข้าพรรษา...พาสุขใจ หล่อเทียนเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานโครงการเข้าพรรษา...พาสุขใจ ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา และนำบุคลากรและผู้ป่วยเข้าร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ ศูนย์จิตธรรม อาคารพิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา
291454775 3232174677048286 3155160823188586643 n

จำนวนผู้เข้าชม

218119

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา