วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมอง จิต สุข Brain Mind Mood และประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะบุคลากรสาธารณสุขเพื่อขยายบริการการดูแลความปลอดภัยและความทนในการใช้น้ำมันกัญชา สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ขยายบริการนวัตกรรมและการฟื้นฟูสมอง จิตใจ ครบวงจร โรงพยาบาลศรีธัญญา กับเครือข่าย 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลท่าเรือ,โรงพยาบาลบางปะอิน,โรงพยาบาลบางซ้าย,โรงพยาบาลอุทัย,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.สระบุรี ณ โรงแรม เตอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

292000858 3234486293483791 7072656219883076857 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

จำนวนผู้เข้าชม

218119

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา