วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานการเข้ารับการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุมสว่างจิตร วสุวัต ชั้น 1 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม
295297666 3248331895432564 3739032251082059890 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

รับมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ชุด PPE Cover all ชุด CPE Face Shield Leg Cover ถุงขยะแดง และหมวก จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
AVS 9042

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบอาหารและเครื่องดื่ม จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลศรีธัญญา ณ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ชั้น 1 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

AVS 8618

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้กลุ่มงานจิตวิทยาจัดโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมนายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธ์ุ ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา
1

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วย จิตเภทและผู้ป่วยซึมเศร้า กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะบำบัดด้วยกิจกรรม การจัดดอกไม้ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา

294414954 3245363605729393 3932400653066530925 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

หน้าที่ 3 จาก 210

จำนวนผู้เข้าชม

218136

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา