วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. โรงพยาบาลศรีธัญญาจัดพิธีส่งและรับมอบงาน ระหว่าง นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา กับ นายแพทย์จุมพล ตัณโอภาสรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดี กรมสุขภาพจิต ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

9

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

วันที่ 28 ธันวาคม 2556 4 เวลา 11.30 น. นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
เข้าสวัสดีปีใหม่แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้บริหารกรมสุขภาพจิต เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ กรมสุขภาพจิต

821756

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบเครื่องตรวจสมอง จำนวน 1 เครื่อง จากนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล PADA 6 ให้กับโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ คลินิกรู้จิตรักใจ ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธัญญา

810238

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

วันนี้ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 11.19 น. นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้อำนวยโรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดให้บริการฉีดวัคซีน และมอบถุงปันสุขแก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลศรีธัญญา

810247

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

วันนี้ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 11.19 น. นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา  นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีธัญญา มอบถุงปันสุข
แก่ผู้ที่มารับบริการ และประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีธัญญา

5

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

หน้าที่ 3 จาก 181

จำนวนผู้เข้าชม

217865

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top