วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ. ห้องประชุม หลวงวิเชียรแพทยาคม รพ.ศรีธัญญา
นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2559 ตามนโยบายกรมสุขภาพจิต โดยมี หน.หน่วยงาน/ฝ่าย/ศูนย์/กลุ่มงาน ให้ความสนใจเพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการงานพัฒนา โรงพยาบาลในลำดับต่อไป

{gallery}frontpage/13082558{/gallery}

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา นำเหล่าข้าราชการและบุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ.บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.
และในเวลา ๐๙.๐๐น. ร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน เพื่อร่วมกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ณ.ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร๓ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข{gallery}frontpage/11082558-1{/gallery}


นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา นำทีมบุคลากรมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ท่านปลัด นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ เนื่องในโอกาสกลับมาปฎิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

{gallery}frontpage/05082558-1{/gallery}

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ. ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม รพ.ศรีธัญญา โดยมี นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผอ.รพ.ศรีธัญญา เป็นประธานจัดการประชุม มีบุคลากรจากหน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 57 คนเข้าร่วมจัดทำข้อมูลกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะได้ส่งข้อมูลค่ารักษาพยาบาลไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประกาศใช้ในลำดับต่อไป

{gallery}frontpage/11082558{/gallery}

นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาและฝ่ายฝึกอบรม ให้การต้อนรับ อาจารย์ธงชัย ทวิชาชาติ ที่ปรึกษาคณะแพทย์ศาสตร์และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี นำทีมมาเพื่อเจรจาขอให้โรงพยาบาลศรีธัญญา รับเป็นแหล่งฝึกปฎิบัติ วิชา การพยาบาลจิตเวชและจะมีกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ รพ.ศรีธัญญาต่อไป เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ.ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ชั้น2 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม

{gallery}frontpage/05082558{/gallery}

หน้าที่ 210 จาก 216

จำนวนผู้เข้าชม

218352

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต วิทยาลัยพยาบาล       บรมราชชนนี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก              เฉียงเหนือ
โครงการอบรมแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ                      ราชการ สหกรณ์กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน      กรมสุขภาพจิต
ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต นโยบายเว็บไซต์ของรพ.ศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์                      บุคลากร

นโยบายคุกกี้

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้                    กล้องวงจรปิด

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา