นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานในการประชุมทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และKPI โรงพยาบาลศรีธัญญา ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4/2564 ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

7
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/av.srithanya

 

 

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย การศึกษาความปลอดภัยและความทนต่อน้ำมันกัญชาในการรักษาอาการ BPSD ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ชั้น 2 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา
4

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมรับมอบน้ำส้มยูซุ จากคุณอำพล ตันฑิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทฟู้ดสตาร์ จำกัด จำนวน 1,000 ลัง (24,000 ขวด) ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ชั้น 1 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

5

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เยี่ยมชมและให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ป่วยจิตเวช มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา และคณะกรรมการมูลนิธิร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

3

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางศุกภนิตย์ พลไพลิน รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล เป็นประธาน การประชุมบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชสู่การนำไปปฏิบัติในพื้นที่เขตสุขภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลศรีธัญญา
803303

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

หน้าที่ 4 จาก 181

จำนวนผู้เข้าชม

217865

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top