สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว TNN
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว TNN ในหัวข้อ "นวัตกรรมของ BRAIN MIND MOOD" ถึงประเด็นจุดเริ่มต้นของศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้สมอง จิตใจ ครบวงจร การให้บริการและวัตถุประสงค์ของศูนย์นวัตกรรมฯ ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ สมอง จิตใจ ครบวงจร ชั้น 4 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา
292055093 3235300483402372 4842606735410590744 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

ประชุมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ประชุมเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ( Site Visit ) ประจำปี พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยนำเสนอผลงานศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ สมอง จิตใจ ครบวงจร ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings (Live) ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ สมอง จิตใจ ครบวงจร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา
292333081 3235281416737612 7769395324294019269 n 1

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

งานมหกรรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล CQI

291125059 3231456437120110 5999037505555001055 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมอง จิต สุข Brain Mind Mood และประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะบุคลากรสาธารณสุขเพื่อขยายบริการการดูแลความปลอดภัยและความทนในการใช้น้ำมันกัญชา สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ขยายบริการนวัตกรรมและการฟื้นฟูสมอง จิตใจ ครบวงจร โรงพยาบาลศรีธัญญา กับเครือข่าย 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลท่าเรือ,โรงพยาบาลบางปะอิน,โรงพยาบาลบางซ้าย,โรงพยาบาลอุทัย,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.สระบุรี ณ โรงแรม เตอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

292000858 3234486293483791 7072656219883076857 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

โครงการเข้าพรรษา...พาสุขใจ หล่อเทียนเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานโครงการเข้าพรรษา...พาสุขใจ ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา และนำบุคลากรและผู้ป่วยเข้าร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ ศูนย์จิตธรรม อาคารพิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา
291454775 3232174677048286 3155160823188586643 n

หน้าที่ 5 จาก 210

จำนวนผู้เข้าชม

218136

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา