ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบูรณาการระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา
803527

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานงานสัมนาถอดรหัสนวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน 2564 และพิธีมอบโล่เกียรติคุณชุมนุมและบุคคลต้นแบบ ที่ช่วยขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต และนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมให้การต้อนรับ ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมศาตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต
802589

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์  ธิติดิลกรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญามอบหมายให้ นายแพทย์สันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน
เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนและตัวชี้วัดตามคำรับรองกรมสุขภาพจิต  ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ชั้น 2 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา
55

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์  ธิติดิลกรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบชุดตรวจ covid- 19 ( Antigen test kit : ATK ) จำนวน 1,000 ชุด จาก นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ฟูจิฟิล์ม(ประเทศไทย) จำกัดในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
798698

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตเขต 4 ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ บุคลากรทางการแพทย์และอสม. long covid -19 สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชน ทั่วไป และประชาชนที่อายุ 60 ปี
และมีโรคร่วม (608)โดยมี นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธาน ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

797529

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

หน้าที่ 5 จาก 181

จำนวนผู้เข้าชม

217865

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top