พิจารณาและกำหนดรายละเอียดพร้อมราคากลาง

291359647 3232158337049920 657991665001641123 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 
วันพุธที่ 29 มิประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีธัญญา ครั้งที่ 2/2565 นายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศรีธัญญา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีธัญญา ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา
290935764 3230843073848113 1046011237530990888 n

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านและแปลผล EKG รุ่นที่ 3

290804677 3229891540609933 2750060230486117804 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีธัญญา
290877109 3229912543941166 9068807314422579935 n
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา
290625078 3229694020629685 796199489974152383 n

หน้าที่ 6 จาก 210

จำนวนผู้เข้าชม

218136

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา