นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2564 สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน ภายใต้หัวข้อ "เครียดได้คลายเป็น และเทคนิคการผ่อนคลายความเครียด " โดยโรงพยาบาลศรีธัญญา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โซน เอ กรุงเทพ

789048

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ ขันทอง กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบข้าวหมูทอด จำนวน 100 กล่อง จาก ร้านตำต่อ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

783949

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ รับมอบอาหารเบรก จากร้าน The Crabbe café เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

975297

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ รับมอบข้าวไก่ย่างหนังกรอบ ป้าแก้ว จำนวน 100 กล่อง จาก คุณธามม วงศ์สวรรคกร เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

975299

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ รับมอบบะหมี่ไก่ย่าง จำนวน 100 กล่อง จากร้าน TW crispy pork เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาล ศรีธัญญา

975294

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

หน้าที่ 6 จาก 181

จำนวนผู้เข้าชม

217865

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top