นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นางสว่างจิตร วสุวัต กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 60 กล่อง จาก คุณหมอนุช (นางอสมา ปาลเดชพงศ์) เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

780716

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ รับมอบข้าวมันไก่ จำนวน 100 กล่อง จาก คุณณิรดา โพธิ์ยิ้ม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาล ศรีธัญญา

779930

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ รับมอบบะหมี่ จำนวน 100 กล่อง จาก คุณนทพร บุญบุปผา เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

779782

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางศุกภนิตย์ พลไพรินทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล รับมอบเครื่องดื่มน้ำผลไม้ จำนวน 150 ขวด จากศาลปกครอง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

779860

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง จาก ร้านอาหารเพลินวาน พาณิชย์ วันที่ 11 , 12 และ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา
954986

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

หน้าที่ 7 จาก 181

จำนวนผู้เข้าชม

217865

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top