วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ อิเล็กทรอนิกส์ (ก.พ.7 ออนไลน์) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

290588474 3228969464035474 2664492657294500844 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศรีธัญญา เป็นประธานโครงการสืบปณิธานสานสร้างคุณธรรมตามหลักคำสอนหลวงวิเชียร และ 81 ปี ศรีธัญญา ในพิธีสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีวางพวงมาลาระลึกถึงศาสตราจารย์นายแพทย์ หลวงวิเชียรแพทยาคม ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา

289987209 3226672110931876 3281807177872302518 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานการประชุมโครงการการพัฒนาบริการฟื้นฟูสู่สุขภาวะแบบองค์รวมครบวงจร (SRBMM) ( Service Rehabilitation Brian Mind Mood) ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการทบทวนงานวิจัยและองค์ความรู้ในการจัดบริการฟื้นฟูสู่สุขภาวะแบบองค์รวมครบวงจร ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียติภูมิ วงศ์รจิต ชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา
290022415 3225991630999924 4948745760819252642 n

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานการประชุมโครงการระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำร่างคู่มือแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต - สังคมสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

290135948 3226001390998948 8950394192586368169 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่บุคลการโรงพยาบาลศรีธัญญา
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ฉีดวัคซีนซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่บุคลการโรงพยาบาลศรีธัญญา ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา
289924743 3225929964339424 4526303069767971523 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 

หน้าที่ 7 จาก 210

จำนวนผู้เข้าชม

218136

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา