วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพสุขภาพจิตในระดับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงและผลักตันนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพสุขภาพจิตในระดับชุมชนท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานในพื้นที่ ณ วัดเชิงกระบือ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

289933208 3225365557729198 9120769136595282353 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 
ในวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ จัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปี งบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 13 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการเก่า โรงพยาบาลศรีธัญญา
289657931 3224449714487449 8052255222655954912 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตบำบัด จัดประชุมบรรยาย เรื่องสติบำบัด โดยมีนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียร แพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

289619518 3224475987818155 333953757236577444 n

 

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศรีธัญญา มอบหมายให้คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ การดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา

289487824 3223829157882838 701009030133931879 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

หน้าที่ 8 จาก 210

จำนวนผู้เข้าชม

218136

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา