นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายแพทย์สันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยได้รับเกียรติจากนางสาวรัชนี ทีปประสาน ผู้อำนวยการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564
ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา
1

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ทีม mCatt  ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอุทกภัยและผู้ป่วยจิตเวชและญาติ
โดยประเมินสุขภาพจิตด้วย smart pulse และฝึก Breathing excercise สำหรับเคสที่มีระดับความเครียดสูง พร้อมให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิต และรายงานแพทย์
เพื่อให้การรักษาสำหรับเคสที่มีภาวะซึมเศร้าสูง พร้อมส่งต่อพื้นที่ดูแลต่อเนื่อง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 21 ราย ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 25564 ณ จังหวัดสระบุรี

775125

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการ และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
มอบหมายให้ นางศุกภนิตย์ พลไพรินทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล รับมอบส้ม จำนวน 8 ลัง จากศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีน
โควิด –19 ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

7

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
รับมอบข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง จากนพ.ธณัฐ - ทพ.ธนิศร์ จิรบันดาลสุข กรรมการผู้จัดการ ศูนย์แพทย์อ๊อคซิแคร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

948057

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบบัตรเติมน้ำมัน จาก คุณกวิล สุคนธมาน ผู้อำนวยการ สำนักธุรกิจแฟรนไชส์ และพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับรถบริการ รับ - ส่ง ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

1

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

หน้าที่ 8 จาก 181

จำนวนผู้เข้าชม

217865

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top