ายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลทางคลินิก (Clinical Governance) ครั้งที่ 3/2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา

AVS 5154

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นางสว่างจิตร วสุวัต กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง จาก ร้าน คอระฆัง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

771868

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นางพเยาว์ บัวรุ่ง เลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบ
ข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง จากร้าน คอ ระฆังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด –19 ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา
770949

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง จาก บริษัท โพลีพลาสติก จำกัด และนพ.ธณัฐ-ทพ.ธนิศร์ จิรบันดาลสุข กรรมการผู้จัดการ ศูนย์แพทย์อ๊อคซิแคร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาล ศรีธัญญา ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

771817

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นางพเยาว์ บัวรุ่ง เลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบข้าวกล่อง
จำนวน 100 กล่อง จากบริษัท โพลีพลาสติก จำกัด ในวันที่ 5, 6 และ 7 ตุลาคม 2564
เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด –19
ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

770894

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

หน้าที่ 9 จาก 181

จำนวนผู้เข้าชม

217865

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top