นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ภายใต้โครงการ ลมหายใจ ให้ด้วยรัก 50 ปี สาธิตเกษตร Virtual Run ให้กับโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

244232021 3035766586689097 4714828641102289763 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางพเยาว์ บัวรุ่ง เลขามูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบเครื่องดื่ม 120 แก้ว และขนมโดนัท 100 กล่องจาก บ้านชา ติวานนท์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

244484214 3035766006689155 5743717688314521596 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง จาก นพ.ธณัฐ-ทพ.ธนิศร์ จิรบันดาลสุข กรรมการผู้จัดการ ศูนย์แพทย์อ๊อคซิแคร์ เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

768953

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางพเยาว์ บัวรุ่ง เลขามูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง จาก ร้านคอ ระฆัง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา
243951059 3035673426698413 2384046358010552894 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการ และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
มอบหมายให้ นางพเยาว์ บัวรุ่ง เลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบน้ำอ้อย
คั้นสด จำนวน 100 ขวด จากป้าแก้วเมืองนนท์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทีมแพทย์
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา
ในจันท์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา
768929

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

หน้าที่ 10 จาก 181

จำนวนผู้เข้าชม

217865

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top