วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเยี่ยมสำรวจภายใน และการสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง" ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา

271651243 3107925286139893 872247132311951964 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารกับผู้ปกครอง ในบุคลากรสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ (Appication WebEx Meeting) ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ชั้น 2 อาคารหลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

271710371 3107171382881950 1917931536806462296 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)“ ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

271488524 3104326263166462 7691366372193943792 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 โรงพยาบาลศรีธัญญา จัดพิธีส่งและรับมอบงาน ระหว่าง นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา กับ นายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ชั้น 9 อาคารผู้ป่วยในชั้น 9 โรงพยาบาลศรีธัญญา

271651719 3106420782957010 8661435545917652709 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

  วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเยี่ยมสำรวจภายใน และการสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”
ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา

5

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

หน้าที่ 2 จาก 181

จำนวนผู้เข้าชม

217865

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top