วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบเครื่องดนตรีไทยอังกะลุง จำนวน 2 ชุด ให้กับหอผู้ป่วยฟื้นฟู 3 เพื่อใช้ในกิจกรรมสันทนาการของผู้ป่วยจิตเวช ณ หอผู้ป่วยฟื้นฟู 3 โรงพยาบาลศรีธัญญา

297332995 3256426724623081 1821024208045211257 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นางสาวสิริลักษณ์ สุขเฟื่องแสง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และ นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 พร้อมร่วมลงนาม ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ กรมสุขภาพจิต

296181845 3252254225040331 1524637890324642457 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 51 เครื่อง จากมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญาให้ให้แก่แผนกบริการผู้ป่วยนอก ( OPD ) ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา

333

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ เภสัชกรหญิง สุพาณี ตันตะโนกิจ เภสัชกรเชี่ยวชาญ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาดุลยภาพชีวิตที่ดีตามหลัก CPR (Creativity/Response to society) โดยมี ดร. อุดม หงส์ชาติกุล ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

222

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 51 เครื่อง จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ณ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ชั้น 1 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียร แพทยาคม

294078820 3251507565114997 2729483973077947751 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

หน้าที่ 2 จาก 210

จำนวนผู้เข้าชม

218136

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา